Kuan Yin by Susan Tereba
Kuan Yin
Susan Tereba
Fossilized Mammoth Tusk
TE000028
$413